document.write('
by ITExpress.vn
');

Nhà kính mái đóng

Nhà kính mái đóng

Nhà kính mái đóng

Nhà kính mái đóng
Nhà kính mái hở kiểu cánh bướm

Nhà kính mái hở kiểu cánh bướm

Phần mái vẫn đón gió từ 2 phía để làm mát nhà kính, nhưng được thiết kế giống hình cánh bướm đồng thời kết hợp hệ thống đóng mở tự động, điều này giúp chủ đầu tư linh hoạt hơn trong quá trình canh tác.
Xem thêm
Đối tác khách hàng