document.write('
by ITExpress.vn
');

Nhà kính mái vòm

Nhà kính mái vòm

Nhà kính mái vòm

Nhà kính mái vòm
Nhà kính mái vòm lắp ghép

Nhà kính mái vòm lắp ghép

Kiểu nhà mái vòm Hoop được thiết kế với phần mái vòm cong và tường bao tạo thành một vòm kín. Thiết kế này đơn giản hơn những nhà kính, nhà màng có phần mái đón gió (một bên hoặc hai bên).
Xem thêm
Đối tác khách hàng