document.write('
by ITExpress.vn
');

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Các thiết bị được sử dụng trong tưới nhỏ giọt hiện nay gồm:

Kết quả hình ảnh cho Thiết bị tưới nhỏ giọt

1. Bộ điều khiển trung tâm bao gồm:

 

 • Máy bơm
 • Bộ lọc đĩa
 • Đồng hồ đo áp lực nước
 • Fertikit 3G – Bộ điều khiển tưới tự động, Bộ điề khiển NMC Junior Pro kết hợp bón phân tự động, đo EC, PH, có bơm tăng áp.
 • Các loại cáp
 • Hộp gateway

 

2. Hệ thống các van

 

 • Van AQUANET
 • Van cơ 49

 

3. Hệ thống ống tưới

 

 • Ống PVC áp suất 9 bar
 • Ống PE

 

4. Đầu tưới

 

 • Đầu tưới nhỏ giọt bù áp
 • Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên
 • Đầu nối từ ống PVC ra PE và đầu nối 2 dây PE
 • Bịt cuối ống PE

 

Đối tác khách hàng